Träning 28 april

Kurvbilden, höjdkurvorna, är kanske det svåraste karttecknet och kanske också det viktigaste. Att kunna förstå och orientera med hjälp av kurvbilden är nyckeln till att klara av svårare orientering. Den här veckan har du chansen att träna på just det.
 
 
Här är en av sträckorna som du kommer att möta. De flesta av stigarna, hyggena, grönområdena med mera är borttagna. Framförallt tvingas du orientera efter kurvbilden men du kan också ha hjälp av sankmarker.
 
Samling vid Riddartorp klockan 18:00 och start så snart som möjligt efter det. Lycka till!

Träning 21 april

Den här gången är det en vanlig bana på träningen, det vill säga det är inget speciellt tema. Banan är till största delene lagd så att att det går att springa rakt på och läsa av ganska tydliga tdliga detaljer på vägen. Terrängen är för det mesta öppen fin och ganska lättframkomlig. Det går att hålla ganska hög fart. På några ställen finns det möjligheter att gå runt på några mindre stigar. Försök ändå att gå rakt på och läsa av det du ser på vägen. I våra delar av lander ser terrängen och orienteringen ut precis så här så det är bra att träna på det. Andra gånger är orienteringen längs ett vägval upplagt på samma sätt. Här är ett exempel på en sträcka.
 
 
Som sagt, försök att undvika stigarna och gå rakt på. Det är fint i skogen så det finns inget som hindrar.
 
Samlingen är längs Brinkvägen med infart från väg 259 mot Huddinge vid Lissma. Samling klockan 18:00 och start så snart som möjligt efter det.

Träning 14 april

Lite av varje är temat förtorsdagens träning. Det blir lite sluttningsorientering på olika sätt, lite orientering med dålig sikt men också en hel del högfartsorientering. Terrängen är fin och lättlöpt för det mesta men det finns båe en del kupering och några områden med lite tätare skog. Bitvis är det svårt med stor risk för förväxling och misstag. Kanske kommer du också att bli lite överraskad. Visst låter det spännande.
 
 
Här är en del av den långa banan. Kanske känner du igen var det är. Om inte så kommer här en liten vägbeskrivning. Samling längs Åvavägen. Från Dalarövägen åker du mot Åva långs Åvavägen. Samlingen är ungefär sex kilometer i på Åvaägen. Där finns en liten parkeringsficka på höger sida. Där är samlingen. Klockan 18:00 som vanligt.

Träning 7 april

Även den här veckan är tanken med träningen hög fart. Det är intervallorientering som står på programmet. Man kan göra på lite olika sätt och hur bestämmer du och de andra som kommer. Man kan springa ensam och köra intervaller på de olika orienteringssträckorna. Du kan också utmannan några kompisar och köra tillsammans och turas om att jaga varandra. Här är ett exempel på en av intervallerna.
 
 
Samlingen är i det nya industriområdet Albyberg. Du kommer dit genom att åka mot Dalarö från avfarten från väg 73 mot Dalarö. Efter bara några hundra meter kommer du till en ny rondell. Där åker du höger och in i industriområdet. Efter ungefär 100 meter tar du till vänster och har två nybygda hus på vänster sida. På höger sida finns ett inhägnat område som du åker förbi. Alldeles efter inhägnaden kan man parkera ett antal bilar vid några grushögar.
 
Kartan stämmer inte här och du får ta dig en liten bit till starten för den första intervallen. En ledtråd för att hitta dit är kraftledningen. Terrängen mestadels fin och lättlöpt. Den är bitvis ganska kuperad men det finns även några delar med lite mindre kupering. Samling klockan 18:00.

RSS 2.0