Träning 1 oktober

Tänk att vi redan är inne i oktober månad. Det märks i och för sig på att det blir allt mörkare på kvällarna. Jag rekommenderar starkt pannlampa på träning på torsdag. Om du startar vid 18:15 så har du i bästa fall 25-30 minuter på dig innan du behöver tända lampan. Även den här veckan är det slingor som väntar. Slingorna är ungefär 2 kilometer långa och är något mellanting mellan sprint och medeldistans. Det finns fyra slingor och du väljer så många du vill av dem.
 
 
Samlingen är på Slätmossen vid dammarna där vi brukar samlas och tiden är 18:00.

Bara 2 månader sen

Så här var det för inte så länge sen.
 
 

Omväxling

Lite friidrottsbilder som omväxling. Bilderna är från den lilla och ganska inofficiella tävlingen Hanvikens mångkamp. Deltagarna trivs och tycker tävlingen är kul. I bland är nivå mycket hög. För ett par år sen var man tvungen att hoppa 2.03 i höjd för att vinna den grenen. Tvåan hoppade 1.94. I år vann man 400 meter på 53.7, manuell tidtagning. Det var inget maxlopp.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Så blev det i D 21

I boken Banläggning och i en av Svenska Orienteringsförbundets tävlingsanvisningar finns det något som heter distanseras särart. Här beskrivs i stora drag hur banor för olika typer av distanser bör se ut. Här kan man läsa om va som är typiskt för en långdistans, en medeldistans och sprintdistansen. För en långdistansbana gäller i stora drag att vägvalet sa ha stor betydelse och det ska vara en fysisk utmaning för deltagarna. Sträckorna bör vara av varierande längd och alla kontroller behöver inte vara av högsta svårighetsgrad. En del av en långdistansbana kan ha karaktären av medeldistans. Variation av terräng tempo och teknik är också en viktig ingrediens. Det här har varit en del av mitt arbete md banorna.
 
Utmaningen har hela tiden varit att försöka skapa allt det som långdistans ska vara i den terräng som jag de till förfogande. Här fanns ju också en del begränsningar i form av terrängpartier som vi av olika anledningar inte kunde utnyttja. I området skulle det få plats en kvaltävling, A-finalbanorna, banor för B/C-finaler och en publiktävling. Jag bestämde mig från början att A-finalbanorna skulle ha högst prioritet i valet av terräng. Därefter i tur och ordning kvalet, B/C-finalerna och publiktävlingen.
 
Jag försökte hitta ett antal möjliga långsträckor och ett antal möjligheter att knyta ihop dem. I H 21 och D 21 ville vi också erbjuda en varvning på arenan. Jag har försökt att lägga en bana som bjuder på en fysisk utmaning. Efter att ha spanat lite på olika digitala kartarkiv, prata med löpare och tittat på GPS-uppföljningen känner jag att jag till stora delar lyckats. Många har sagt att det var en utmanande bana med olika typer av vägvalsproblem.
 
Efter en relativt enkel inledning i flack terräng kommer den första utmaningen till kontroll 2. Början av sträckan innehåller inga större svårigheter men det gäller att vara noga med var man går upp på den stora höjden. Väl där uppe blir det svår orientering med mycket kartläsning. En del har klarat den svårigheten på ett bra sätt medan andra har gjort stora misstag. Sträckan resulterade också i en ganska stor spridning av löparnas val av väg.
 
 
Nästa intressanta sträck är den till kontroll 6. Sträckan avslutas med en väldigt enkel kontroll i en vägförgrening och beroende på vilket vägval man väljer blir det mycket löpning på väg och stig. När banorna planerades var förutsättningen ganska högt gräs på det som kallas Södra gärdet. Bara ett par veckor innan tävlings slogs gräset och framkomligheten förbättrades avsevärt. På kvalet kom en del löpare i kontakt med andra delar av den här öppna marken. Kanske har det påverkat en del löpare att välja vägen över Södra gärdet och sen runda det stora berget. Ett antal löpare har dock valt att gå över berget på lite olika ställen. Bland det som valt att runda finns olika val i fråga om att avsluta sträckan. En bra spridning av vägvalen blev det i alla fall. De som valde att gå över berget har generellt sett tappat tid på de som valde att runda.
 
 
Innan jag bestämde mig får att avsluta den här sträckan med vägförgreningen har jag testat den på ett antal olika personer och de har gjorts en del tester. Jag har också haft alternativ med kontroller inne i skogen innan vägen. Jag tror dock inte att jag uppnått samma spridning av vägvalen som nu.
 
Tjejernas längsta sträcka kom efter vägpassagen. Här såg jag tre huvudvägval, vänster, höger och rakt på, alla med lite variationer. Rakt på innebär delvis ganska besvärlig terräng och bitvis svår orientering. Vänster innebär en hel del väg/stiglöpning men också kupering som delvis är svår att upptäcka. När man är som högst upp är man cirka 55 meter över havet och springer man hela vägen runt ner till ängen så är man nere på havsnivå för att sen tvingas klättra upp till cirka 40 meter. Höger innebär väg- och stiglöpning och kupering som är lite snällare. Högervägvalet upptäcktes bara av tre löpare varav två medaljörer. Här noterades de snabbaste tiderna men de här löparna hade också högst fart under loppet så det är lite svårt att veta vad de skulle ha resterat på något av de andra alternativen.
 
 
Efter varvning hade jag försökt att skapa en vägvalssträcka i kuperad terräng. är valde dock alla löpare i stort sett samma väg. I slutet av sträckan blev det lite variation, men snabbast var troligen att runda hela vägen runt. Jag har lekt med tanken på om utfallet blivit annorlunda om sträckan kommit tidigare på banan när deltagarna var piggare. Vid sträckans start ställs man som löpare inför en vägg men väl där uppe är det snabb och fin terräng. Troligen skulle jag behöva ha valt en annan utgångspunkt för att få löpare att gå rakt på. Här spökade kvalbanorna för mig som avslutades med kontroller i området. Jag blev låst vid det här alternativet.
 
 
Även till 15:e kontrollen blev det bra spridning på löparna. Även till kontroll 16 och den korta sträckan till kontroll 17 bjöd på ganska stor spridning av löparna.
 
 
På den korta sträckan till 17:e kontrollen fick faktiskt striden om silverplatsen lite liv igen då det norra vägvalet var drygt en halv minut snabbare och det var också en lite enklare kontrolltagning från det hållet.

Träning 24 september

Nu blir det mörkare allt tidigare. På torsdag den här veckan går solen ner 18:44. Beroende vädret som kommer det att bli ganska mörkt någon gång under träningen. Det kan vara en bra idé att ladda pannlampan så att du kan utnyttja så mycket som möjligt av träningen. Den här gången består träningen av tre olika slingor som vardera är mellan 2 och 3 kilometer. Du springer så många slingor du vill. Svårighetsgraden varierar lite men det är lite klur på vägen fram.
 
 
Samling vid Riddartorp klockan 18:00 på torsdag 24 september.

Balansgång och kompromisser

Att lägga banor till en större orienteringstävling är en balansgång ofta med ett antal kompromisser. Förutsättningarna för SM lång 2015 var ett tävlingsområde med varierad terräng som på många ställen håller en hög klass. Området är genomskuret av vägar, kraftledningar och stigar. Det finns också en hel del öppenmark i området och i kanterna begränsas terrängen av havet. Det finns också en hel del hänsyn som måste tas. Området som ligger öster om Arbottna och heter Ytteräng är ett så kallat Natura 2000-område där vi inte kan vara. Det finns ett litet naturreservat, "Svarta hålet", som ligger i norra delen av kartan. Här finns trampkänsliga växter och här kan vi inte heller vara. Innanför staketet till Musköbasen finns ett relativt stort skogsområde med högt orienteringsvärde. Här får vi inte heller vara.
 
I området finns älg, rådjur, hjort och vildsvin. De behöver plats att gå undan på när löparna kommer farande i skogen. Vi vill i största möjliga mån undvika att trycka ut vilt mot de större vägarna. Vi vill också undvika att djuren ska tryckas ut mot havet och sen "studsa" tillbaka in i tävlingsområdet. Det är svårt att skapa några större viltzoner så det får bli buffertzoner för viltet på några olika ställen. Jägarna vill inte ha någon avdrivning så banstråken måste få hjälpa till med det.
 

Fyra olika tävlingar ska få plats i tävlingsområdet. Först och främst och med högst prioritet är det A-finalerna, det vill säga de banor där det ska koras svenska mästare. Näst på tur och med näst högsta prioritet ska kvaltävlingen ha en plats. Dessa två tävlingar ska så långt som möjligt gå i skilda områden. Det får inte heller finnas några slumpmoment så att någon i något kvalheat ska komma i kontakt med kontroller som används i finalen. Det ska vara lika för alla. Med något litet undantag lyckades det. Undantaget var kontrollen efter varvningen i DH 21. B/C-finaler och publiktävlingen kommer i tredje hand. B/C-finalerna startar tidigt på finaldagen och de ska inte påverka A-finalen. Det innebär att i de delar av området som är gemensamt så ska de allra flesta löparna i B/C-finalerna hinna undan innan löparna i A-finalen kommer dit. Publiktävlingen var enklare eftersom det är en medeldistans och kan gå i samma område som första delen av kvalet.
 
Kännetecknen för en långdistansbana är fysisk utmaning, vägval i fokus, variation i både terräng och orienteringstempo. Området innehåller flera olika typer av terräng så förutsättningarna finns för att kunna skapa omväxling. Banlängderna för de olika banorna varierar från cirka 7 kilometer upp till drygt 16 kilometer. Det innebär att alla banor inte kan utnyttja all terräng.
 
Den stora utmaningen i det här området är att skapa bra vägvalssträckor och några riktigt långa sträckor. De skogsområden som finns styckas hela tiden av av olika terrängföremål som vägar, kraftledningar, ängar och stigar. Passagen av den stora trafikerade vägen är också en utmaning. I ett första skede provade jag med en riktigt lång sträcka som korsade vägen och på så sätt band ihop den södra delen med den norra. Med tanke på trafiksäkerheten valde vi dock styrda vägpassager för både kval och final. Här kunde vi ha viss bevakning utan att har några befogenheter att stoppa trafik. Här kunde vi också ha vätska och onlinekontroller.
 
För att skapa omväxling var det några områden som jag gärna ville använda till så många klasser som möjligt.
 
 
Det här är ett svårt område med mycket kartläsning och en hel del kupering. På sina ställen är sikten nedsatt och det gäller för löparna att var noggranna.
 
 
Det här området har en annan karaktär. Snabblöpt men med delvis dålig sikt. Förmågan att hålla riktningen blir viktigare och terrängstrukturerna är inte lika tydliga som på andra ställen i området.
 
 
Ett annat område som jag ville utnyttja innehåller flera delar med sämre sikt och många liknande terrängföremål. Kuperingen är ganska måttlig men det gäller att vara noggrann och ha en tydlig strategi.
 
 
Det fjärde området innehåller höga berg med mycket kupering. Här finns förutsättningar att skapa vägval. Här finns också ett mindre naturreservat som innebär begränsningar i form av ett förbjudet område.
 
Det fanns ytterligare några områden som jag vill utnyttja på ett eller annat sätt. Utmaningen är att knyta ihop de olika områdena på ett bra sätt och skapa vägvalssträckor med flera tänkbara alternativ. All de här områden väljer jag att spara till A-finalbanorna. Det innebär att kvalet hänvisas till övriga delar av kartan. Redan tidigt förstår jag att kvalet kommer att bli lite lättare. Jag förstår också att flera av vägvalsalternativen kommer att innebära en hel del stig- och väglöpning.
 
Att skapa vägvalssträckor är en balansgång. Om sträckan är lite felavvägd kommer några av det tänkta vägvalssträckorna inte att användas. Samtidigt ville jag ha några längre sträckor i alla klasser. Det kan också handla om att tvingas dra en lång sträcka genom ett område med mycket kartläsning utan egentligen utnyttja det annat än till kartläsning längs ett av vägvalen, oftast rakt på-alternativet. Här nedanför är en sträcka från D 20-banan som den blev och som den skulle kunna ha blivit om man styckat sönder den.
 
 
En rad bra orienteringssträckor men inga vägval mer än i begränsade stråk intill strecket. Det blir då mer medeldistanskaraktär på banan och det är ju en annan tävling. Hur det blev? Ja, det ska jag försöka ge mitt svar på i nästa inlägg.

Det började för 30 månader sen

Att förbereda för ett SM i orientering är en lång process. De första arbetsinsatseran gjorde jag i början av 2013, för två och ett halvt år sen. Planen var då att kunna utnyttja området på kartan här nedanför. Det är ett drygt 30 kvadratkilometer stort sammanhängde skogsområde. Det är för det mesta mycket fin terräng och det gränsar i norr till Tyresta nationalpark. Delar av området ligger i ett naturreservat. Kartan var i stort sett färdig och inte använd men i behov av lite revidering. Det första insatserna handlade om att springa igenom området för att få en uppfattning om karta och terräng.
 
 
Jag började också att titta på hur området skulle kunna utnyttjas på ett bra sätt för att få till alla delar i tävlingen. Det finns flera olika alternativ till arena. Ganska snart stod det klart att arenan skulle hamna på någon av ängarna i den nordöstra delen.
 
Ganska snart stod det också klart att överenskommelsen med den största markägaren inte på något sätt var självklar. Arbetet fortsatte och planerna började bli mer konkreta. En idé som började ta form gick ut på att samlingsplatsen för kvalet skulle vara i Tyresta By där deltagarna skulle samlasför att se gå till start en bit utanför nationalparken. För de kortare banorna skulle de i princip bli raka spåret till arenan, självklart med lite variation och riktningsändringar. Finalen skulle då gå i den sydöstra delen av området.
 
Ett annat alternativ som vi samtidigt jobbade med var att kunna använda mer terräng norrut. Det skulle dock förutsätta att vi fick möjlighet att springa genom en liten bit av nationalparken. Tanken var att inte ha några kontroller i parken utan bara passera med en långsträcka för respektive klass. Vi fick inte tillstånd till det och då försvann det alternativet.
 
Senvåren 2014 stängdes dörren till det här området definitivt, faktiskt utan att vi ens fick möjlighet att prata med anda än ombud för markägaren. Nu började ett intensivt arbete med att försöka hitta andra alternativ. Det var mycket att väga in. Självklar var markägarförhållandena viktiga men även status på befintliga kartor. Det började bli ont om tid för kartritningen. Av olika anledningar föll alternativen ifrån ett efter ett tills det bara återstod ett. Det som återstod var Muskö.
 
Diskussioner med berörda markägare startade. Den största markägaren är Fortifikationsverket och förutom dem var det ytterligare fem sex privata markägare. De privata markägarna var positiva och vi säkrade plats för en arena. Handläggningstiden för den stora markägaren var dock betydligt längre. Här fick vi chansa lite och kartritningen startade i september 2014, ungefär ett år innan tävlingen. Den gamla kartan var dock så pass bra att banläggningen kunde börja på ett bra sätt. I slutet av 2014 fick vi OK även från Fortifikationsverket och i början av 2015 var kartritningen av det som behövdes för genomföra tävlingen klar. Nästa avsnitt kommer att handla om själva banläggningsarbetet.

Final - lite bilder

 
 
 
 

Snart kommer även lite analyser och kommentarer.

Träning 17 september

Vi är mitt emellan två SM-helger. Dessutom blir det allt mörkare på kvällarna. Därför genomför vi en lite kortare teknikträning på torsdag. Det blir två slingor som är ungefär 2,5 kilometer vardera. Det är ganska snabblöpt så tempot kar vara högt. Det är lite medeldistanskaraktär över banorna men terrängen är inte så lik det som väntar på medel-SM.
 
 
Samling vid Jordbro gravfält klockan 18:00.

Kval - lite bilder

Kvalet är avklarat och det är nu klart vika som ska springa i A-finalerna. På slutet av banorna sprang alla över en hedliknande igenväxande äng. Trots att det ser enkelt ut så bommades det en hel del på slutet.
 
 
 
 
 

Bara timmar kvar

Nu är det mesta på plats både i skogen och på arenan. Alla kontroller ute i skogen är på plats. Alla tält för serveringar, tävlingsadministration, information och resultat är på plats. I ett tält finns stora skärmar där resultaten kommer att ticka fram. På söndag ska man också kunna följa löparna i H 21 och D 21 via GPS-trackning på skärmarna.Här är en översiktsbild över arenan.
 
 
Vackra vyer väntar från arenan. Det är torrt och fint utom på en liten fläck. Det kommer att vara nära till det mesta på arenan.
 
 
Från speakertribunen kan man överblicka hela arenan. Parkeringen är på den öppna ytan bakom tälten och duschen ligger 150 meter utanför bilden till vänster.
 
 
Vid målstämplingen bjuder vi på en regnbågsskärm, en symbol för att alla får var med.

Kontroller med havsutsikt

En ny heldag i skogen. Nu är ungefär 80 procent av kontrollerna på plats. I morgon, onsdag, blir det en vilodag från skogen med ordinarie jobb istället. Ska försöka att vila lite också. Jag har drabbats av en rejäl förkylning och det känns inte som den bästa tajmingen. Det är dock inget jag kan göra något åt i nuläget så den får bota sig själv eller vänta till nästa vecka.
 
Nu när skärmarna börjar komma på plats ser man kontrollpunkterna på ett lite annat sätt. På många ställen är det väldigt vacker natur där skogen och havet möts. Många av kontrollerna har havsutsikt.
 
 
Här är en av alla kontroller där man kan skymta havet, i det här fallet i horisonten uppe till vänster. Jag njuter hela tiden när jag får vara ute i skogen. Jag tror att även om du ska tävla i helgen kan du kasta en blick på utsikten vid några tillfällen och njuta du också.

Nedräkning

Nu är det mindre än en vecka kvar och förberedelserna går in i slutskedet. Alla kartor har kommit från tryckeriet och nu i kväll har alla kartorna stoppats in i plastfickor. Både banpåtrycket och karttrycket var bra och alla banor stämmer med filerna i banläggarstödet. I dag var faktiskt första gången som någon annan i föreningen såg banorna. Det har varit total sekretess eftersom flera i föreningen kommer att vara med och tävla. Som banläggare har jag använt mig av ett antal andra personer utanför föreningen som bollplank. Även publiktävlingens kartor är utskrivna och klara. På onsdag kommer de kartorna att plockas.
 
I dag har utsättningen av kontrollerna startat och en hel del kontroller är nu på plats. Arbetet fortsätter i morgon. På onsdag blir det en vilodag från skogen men på torsdag och fredag sätts de sista kontrollerna på plats. Här är några av kontrollerna som nu väntar på att löparna ska komma.
 
 
 
 
Efter gårdagens regn var det en hel del vatten på några ställen.

Träning 10 september

Även om vi har en del att göra den här veckan med alla förberedelser inför helgens SM-tävlingar så är det träning på torsdag. å blir det kurvbildsorientering. Banan är inte så lång men du kommer att få testa dina kunskaper att läsa på kurvbilden. De flesta detaljer är bortplockade från kartan. Höjdkurvorna är kvar liksom de största stigarna och några andra viktiga detaljer.
 
 
Samling vid Torvalla spårcentral klockan 18:00 på torsdag.

RSS 2.0