Träning 1 september

De här veckan är det tempoväxling som gäller. Det innebär att banan består av omväxlande kortare och längre sträckor. På de längre sträckorna kan du hålla ganska hög fart  för att sen tvingas till lite lägre fart och kanske lite annan teknik på de kortare sträckorna. Det kan också bli en del riktningsändringar för att ytterligare försvåra. Terrängen är fin och snabblöpt för det mesta. Kuperingen är för det mesta ganska måttlig.
 
 
Samling klockan 18:00 på Åvavägen, cirka sex kilometer från Dalarövägen.

Träning 25 augusti

Den här veckan blir det inga bilder på karta och bana. Det blir en överraskning på plats. Temat den här veckan är orientering i fin terräng med hjälp av naturliga ledstänger. Mest i form av sankmarker och höjdsträckningar. Det blir flacka höjder blandat med en del kupering. Saling vid Gladö Kvarn, se länken https://www.hitta.se/kartan?s=091fda6e för exakt plats. Klockan 18:00 är tiden.

Träning 18 augusti

Nu är det dags att dra igång höstens teknikträningar. Från och med den här veclan kör vi varje torsdag fram till och med början av november och kanske lite till. VI börjar med kontrollplockningsslingor. Det finns 10 olika banor med en banlängs på omkring 1 kilometer var. Du väljer själv hur många slingor du tar och i vilken ordning. Du kan utmana en komips om du vill.
 
 
Samling vid klubbstugan klockan 18:00 nu på torsdag den 18 augusti. Samtidigt pågår ett klubbstugeläger för de yngre i klubben. Självklart är deltagarna på lägret också välkomna att vara med på teknikträningen. Vattnet i Rudan är fortfarande varmt så det går alleles utmärkt att bada efter träningen.

Träning 16 juni

Den här torsdagen är det dags att avsluta vårens teknikträningar. Vi gör det med en enmansstafett. Träningen består av sex olika banor med en banlängd mellan 1,0 km och 1,6 km. Total banlängd om man springer alla banor är omkring 7 kilometer. Kartskalan är ungefär 1:3 000 och terrängen är lite blandad men lättframkomliga områden och lite sämre områden. Det mesta är flackt men det finns ett lite större berg som du ska upp på. Här är en del av en bana.
 
 
Samlingen är vid Riddartorp klockan 18:00. Från parkeringen får du gå cirka 400 meter för att komma till samlingsplatsen som ligger vid en liten udde vid sjön Öran. Här på kartan kan du se både parkeringen och samlingsplatsen.
 
 
Efter träningen bjuder vi på grillad korv och något att dricka till. För den som vill går det alldeles utmärkt att bada i sjön. Så här ser det ut på plats.
 
 
Välkommen!

Träning 9 juni

Lite senare än vanlig kommer här lite info inför teknikträningen den här veckan. Som vanligt är det torsdag som gäller och samlingstiden är 18:00. Samlingen den här gången är vid Paradiset. Det låter väl inte så tokigt. Det är en vanlig bana utan något speciellt tema. På de flesta banorna finns en variation av längre och kortare sträckor. Ibland är det lite enklare orientering och det går att hålla lite högre fart och ibland blir det svårare och du tvingas till noggrann kartläsning. Terrängen är fin och för det mesta lättlöpt men det kan finnas områden som är lite tuffare att ta sig fram i men det finns också områden som är bättre än bra. Här är ett litet klipp från en av banorna.
 
 
I just det här avsnittet kommer det att krävas noggranhet med både kartläsning och riktning. Här finns risken att göra olika typer av misstag om man inte är på sin vakt.

Träning 2 juni

För första gången kommer vi att kombinera två olika grenar på en och samma träning. Den här torsdagen kan du välja mellan att köra mountainbikeorientering eller springa samma bana. Oavsett om du cyklar eller springer så är det bara tillåtet att ta sig fram på stigar, vägar och alla gula ytor. Allt annat är förbjudet. Det gäller alltså att avgöra vilken väg som är snabbast utifrån den information som kartan ger om framkomligheten på stigarna. Om du springer som spelar sannolikt framkomligheten mindre roll än om du cyklar. Kontrollerna sitter på stigarna och vägarna, så själva orienteringen är förhållandevis enkel.
 
 
Det finns tre olika banor att välja mellan. Om du cyklar och vill köra alla tre banor blir det totalt drygt 13 kilometer. Samling vid klubbstugan, Rudan, klockan 18:00.

Träning 26 maj

Variationsorientering är temat för den här veckans teknikträning. Variation innebär ofta en svårighet. Genom att banläggaren varierar olika terrängtyper, svårighetsgrad, sträcklängder med mera så är det lätt att löparen störs i sin rytm eller aldrig hittar det där flytet som man vill ha. Men självklart går det att hitta det. Det gäller bara att förutse och vara beredd på att man är tvungen att hitta olika angreppsätt på orienteringsproblemet. Den här veckan är banan lagd så att man tvingas till olika sätt att lösa orienteringsproblemen. I bland är det bra sikt, ibland sämre. Ibland lite enklare och ibland lite svårare. Här är några klipp från banan.
 
 
 
Samling klockan 18:00 cirka 5 kilometer i på Åvavägen. För den som är lite osäker finns här en vägvisning i form av en karta.

Träning 19 maj

Efter ett par veckors uppehåll är det dags för teknikträning igen. Den här veckan är det en riktigt teknisk kontrollplockning. Många kontroller, många riktningsändringar, mycket kartläsning och så fin terräng. Det finns bara en bana som är 6,2 kilometer men det finns många ställen att korta av den för den som vill. Samling vid Brinkvägen klockan 18:00. Här kan de se en del av banan.
 
 

Ingen träning 12 maj

Träningen på torsdag den 12 maj är inställd. Det beror på att ungdomsserien arrangeras samtidigt. Det behövs hjälp med skuggning av klubbens yngre orienterare. Samling vid Alby friluftsgård, Tyresö.
 
 

Träning 28 april

Kurvbilden, höjdkurvorna, är kanske det svåraste karttecknet och kanske också det viktigaste. Att kunna förstå och orientera med hjälp av kurvbilden är nyckeln till att klara av svårare orientering. Den här veckan har du chansen att träna på just det.
 
 
Här är en av sträckorna som du kommer att möta. De flesta av stigarna, hyggena, grönområdena med mera är borttagna. Framförallt tvingas du orientera efter kurvbilden men du kan också ha hjälp av sankmarker.
 
Samling vid Riddartorp klockan 18:00 och start så snart som möjligt efter det. Lycka till!

Träning 21 april

Den här gången är det en vanlig bana på träningen, det vill säga det är inget speciellt tema. Banan är till största delene lagd så att att det går att springa rakt på och läsa av ganska tydliga tdliga detaljer på vägen. Terrängen är för det mesta öppen fin och ganska lättframkomlig. Det går att hålla ganska hög fart. På några ställen finns det möjligheter att gå runt på några mindre stigar. Försök ändå att gå rakt på och läsa av det du ser på vägen. I våra delar av lander ser terrängen och orienteringen ut precis så här så det är bra att träna på det. Andra gånger är orienteringen längs ett vägval upplagt på samma sätt. Här är ett exempel på en sträcka.
 
 
Som sagt, försök att undvika stigarna och gå rakt på. Det är fint i skogen så det finns inget som hindrar.
 
Samlingen är längs Brinkvägen med infart från väg 259 mot Huddinge vid Lissma. Samling klockan 18:00 och start så snart som möjligt efter det.

Träning 14 april

Lite av varje är temat förtorsdagens träning. Det blir lite sluttningsorientering på olika sätt, lite orientering med dålig sikt men också en hel del högfartsorientering. Terrängen är fin och lättlöpt för det mesta men det finns båe en del kupering och några områden med lite tätare skog. Bitvis är det svårt med stor risk för förväxling och misstag. Kanske kommer du också att bli lite överraskad. Visst låter det spännande.
 
 
Här är en del av den långa banan. Kanske känner du igen var det är. Om inte så kommer här en liten vägbeskrivning. Samling längs Åvavägen. Från Dalarövägen åker du mot Åva långs Åvavägen. Samlingen är ungefär sex kilometer i på Åvaägen. Där finns en liten parkeringsficka på höger sida. Där är samlingen. Klockan 18:00 som vanligt.

Träning 7 april

Även den här veckan är tanken med träningen hög fart. Det är intervallorientering som står på programmet. Man kan göra på lite olika sätt och hur bestämmer du och de andra som kommer. Man kan springa ensam och köra intervaller på de olika orienteringssträckorna. Du kan också utmannan några kompisar och köra tillsammans och turas om att jaga varandra. Här är ett exempel på en av intervallerna.
 
 
Samlingen är i det nya industriområdet Albyberg. Du kommer dit genom att åka mot Dalarö från avfarten från väg 73 mot Dalarö. Efter bara några hundra meter kommer du till en ny rondell. Där åker du höger och in i industriområdet. Efter ungefär 100 meter tar du till vänster och har två nybygda hus på vänster sida. På höger sida finns ett inhägnat område som du åker förbi. Alldeles efter inhägnaden kan man parkera ett antal bilar vid några grushögar.
 
Kartan stämmer inte här och du får ta dig en liten bit till starten för den första intervallen. En ledtråd för att hitta dit är kraftledningen. Terrängen mestadels fin och lättlöpt. Den är bitvis ganska kuperad men det finns även några delar med lite mindre kupering. Samling klockan 18:00.

Träning 17 mars

Dags för den tredje och sista omgången av våren poängorientering. Nu flyttar vi oss till klubbstugan och Rudanterrängen. Det blir lite tuffare terräng än de två första gångerna. Samling i klubbstugan klockan 18:00 och start så snart som möjligt efter det. Det finns 15 kontroller ute i skogen. De är märkta med en reflex. Du får tio poäng för varje kontroll du tar och du har en timma på dig så många kontroller du hinner. Om du är ute mer än en timma får du en poängs avdrag per minut. Här är en del av banan som väntar på torsdag.
 
 
Ladda lampan för det är fortfarande mörkt!
 

Träning 10 mars

Dags för den andra poängorienteringen för våren 2016. Vi flyttar oss lite längre österut den här gången. Samlingen är längst söderut i Jordbro klockan 18:00. Även den här veckan kommer det att vara mörkt i skogen så det gäller att ha lampan laddad.
 
 
Totalt finns det 15 kontroller ute i skogen. De är märkta med en reflex. Du har en timma på dig att ta så många kontroller som möjligt och du får ta dem i valfri ordning. Starten är gemensam så du kommer kanske att se andra löpare. För varje kontroll du tar får du 10 poäng. Om du är ute mer än en timma får du en poängs avdrag för varje minut över timman du är ute.

Träning 3 mars

Så är det då dags att dra igång en ny teknikträningssäsong. År 2016 är ett år med många avlysta områden i vår närhet så det är en stor utmaning att hitta områden där vi kan träna. Jag hoppas att det ändå blir ett bra och varierat program med utvecklande och bra träningar.
 
Som traditionen bjuder startar vi med några omgångar poängorientering. Den första omgången bjuder på en poängorientering med en del kluriga kontrollpunkter men också med en del högfartslöpning mellan kontrollerna. Terrängen varierar från flack tallhed till starkt kuperad Södertörnsterräng.
 
 
Samlingen är vid Jordbro gravfält klockan 18:00. På torsdag går solen ner 17:24 så det gäller att ladda lampan. Totalt finns det 15 kontroller ute i skogen. För varje kontroll du tar får du 10 poäng. Du har en timma på dig att ta så många kontroller som möjligt. För varje minut över en timma du är ute får du en poängs avdrag. Flest poäng på kortast tid avgör.
 

Träning 5 december

Som en repris på förra årets distansträning med kontrollplockningsslingor blir det tio nya slingor ny på lördag. Förra året höll vi till på en höjd så få varit på tidigare. I år är det kanske inte riktigt så. Den här höjden har använts för kontroller i samband med några poängorienteringar. Men du här sällan orienterat på det här sättet på den. Det är som sagt tio olika slingor som är mellan 1,0 kilometer och 1,2 kilometer. Om du springer alla tio slingor har du sprungit en bana på 11,1 kilometer. Du har besökt 74 kontroller. Terrängen är måttligt kuperad med bra framkomlighet. Det finns några större gångvägar genom området som är asfalterade. Det finns också några mindre stigar. Den södra sluttningen är detaljrik och sönderskuren och det kan bitvis vara lite besvärligt. Den norra sluttningen är detaljfattigare och lite mer lättframkomlig. Här kan du se hela området.
 
 
Samlingen är klockan 10:00 alldeles söder om Höglundabadet i Jordbro. Det är den ängen som ligger i kartans sydvästra del utanför staketet. Vi startar gemensamt och byter karta efter varje slinga. Du tar så många slingor du vill men tänk på att det är distansträning. Ta gärna med egen vätska, antingen i vätskebälte eller i en flaska vid varvningen. Kommer du med bil kan du parkera vid Jordbro centrum. Sen är det cirka 200 meter att gå. Glöm inte P-skivan.

Träning 29 oktober

Så är det då dags för årets sista poängorientering. Den här veckan är det mörk redan från början eftersom vi nu har ställt om klockan. Som vanligt finns det 15 kontroller i skogen och du har en timma på dig att ta så måna kontroller som möjligt. För varje mint du är ute mer än en timma får du en poängs avdrag.
 
Förra veckan var det en ganska snabb bana. Den här veckan blir det lite tuffare. Det är lite längre mellan kontrollerna och det är lite tuffare terräng. Här är ett exempel från banan.
 
 
Samlingen är vid klubbstugan klockan 18:00 och starten går så snart som möjligt därefter. Sen är det upp till dig att lösa resten.

Träning 22 oktober

Dags för andra poängorienteringen. Den första omgången var tuff och inge tog alla kontroller, tror vi i alla fall. En del löpare var lite säkra på var de hade varit och vilka kontroller de hade tagit. Den här torsdagen blir det en ny chans. Det finns 15 kontroller ute i skogen. Du får ta dem i vilken ordning du vill och du har en timma på dig. Varje kontroll är värd 10 poäng och för varje minut över en timma som du är försenad får du en poängs avdrag.
 
 
Samlingen är vid Kvarnbäcksskolan i norra Jordbro. Själva samlingsplatsen är vid fotbollsplanen på skolans södra sida. Tiden är 18:00 och starten gå så snart som möjligt när alla är på plats och har rätt skor på fötterna.

Träning 15 oktober

Så är det då dags för hösens omgång av poängorientering. Det blir tre omgångar och upplägget är detsamma alla tre gångerna. I skogen finns det 15 kontroller. Du får ta dem i valfri ordning och så många du vill. Du har en timma på dig att ta så många du hinner. Du får 10 poäng för varje kontroll. Om du är ute mer än en timma så får du ett poängs avdrag per minut du är ute för länge.
 
 
Här ser du tre av kontrollerna så du kan besöka. Samlingen är vid Åbyskolan i Västerhaninge klockan 18:00. Ladda lampan för nu är det mörkt när starten går.

Tidigare inlägg
RSS 2.0