Scenarioövning

Vad gör vi om all el försvinner från arenan klockan 10:35 på tävlingsdagen? Vad gör vi om det finns en skadad löpare vid kontroll 58? Vad händer om TV 4 plötsligt kommer ut på tävlingsarenan och vill göra ett reportage? I går genomförde vi en scenarioövning där en 50-tal olika händelser diskuterades och en handlingsplan upprättades. De flesta huvudansvariga funktionärer var på plats och täckte in de flesta delar av arrangemanget. Ibland behöver man klia sig i huvudet en stund innan man kommer på en bra lösning på problemet.
 
 
 
Som banläggare har jag naturligtvis en viktig roll att förutse och förebygga att det inträffar fel. Det finns en checklista med ett antal olika punkter för att kontrollera. Det är exempelvis kontrollpunkter, kartan, kontrollställningar, utsättning, hästhagar, hjortar, vildsvin havsörnar och mycket annat.
 
Apropå hjortar och vildsvin så träffade representanter för jakträttsinnehavaren i torsdag. Vi är nu överens om att de planerade bansträckningarna är OK. Det finns hänsynsområden och buffertzoner för viltet. Muskö är lite speciellt på det sättet att det är nära till havet och strandkanten på många ställen. Det gäller därför att se till att djuren har en möjlighet att komma undan utan att gå ut i vattnet. En del djur gillar inte vatten och kanske vänder tillbaka in i tävlingsområdet.
 
Det är inte bara karta och kontrollpunkter som ingår i banläggningsuppdraget. Det är en mängd andra frågor att ta ställning till.

Utmaning i blåsten

Var i Uppsala på Folksam Callange för att se den yngsta springa 400 meter häck. Längs upploppet svepte en kraftig byig vind fram. Det var nog inte bara det som gjorde att loppet inte blev som han hoppats på. Det kommer dock fler lopp.
 
 
 
Här är lite fler bilder från dagens tävlingar.
 
 
 
 
 
 

Ljus i skogen

 

Kartkontroll

I måndags kväll gjordes en kartkontroll på SM-kartan på Muskö. Bland annat har vi diskuterat redovisningen av gult i skogen. Vi har också tittat allmänt på kartan och noterat en el som vi sett. Det är lite småfix kvar men inga stora saker. Vi kommer att försöka få den lite mera lättläst på några ställen. Generellt kan man säga att kartan håller hög klass och den redovisar terrängen på ett bra sätt. Dessutom är det ju inget fel på terrängen.
 
 

Träning 4 juni

Den här veckan är det inget SM-tema. Däremot är det variation i terräng och sträcklängder. Terrängen varierar från mycket fin och lättlöpt terräng över hällmarker till tät skog med ungskog och planteringar. Det förekommer också ett flackt område med flera diken. På några ställen är det korta sträckor med en del riktningsändringar. Det finns också några sträckor med normal längd. På de två längsta banorna finns också en långsträcka på två kilometer. En nästan lika lång sträcka finns också på bana tre. Här kan du se två olika ställen på banan.
 
 
 
Samlingen är cirka fem kilometer in på Åvavägen. Där finns en parkeringsficka på höger sida där det få plats några bilar. Försök att parkera så tätt som möjligt. Vi har varit där förut så det borde inte vara några problem att hitta. Samling klockan 18:00 och start så snart som möjligt efter det.

RSS 2.0