De sista stolparna...

... är nu inplockade efter SM-tävlingen på Muskö. Nu är det rent och fint i skogen igen.
 
Muskö 16 november 2015

Höst

En riktigt fin höstdag. Löven på träden börjar skifta färg. Just den här höstdagen tillbringade jag till en del med att ta in en av träningsbanorna för årets SM lång.
 
 

Så blev det i D 21

I boken Banläggning och i en av Svenska Orienteringsförbundets tävlingsanvisningar finns det något som heter distanseras särart. Här beskrivs i stora drag hur banor för olika typer av distanser bör se ut. Här kan man läsa om va som är typiskt för en långdistans, en medeldistans och sprintdistansen. För en långdistansbana gäller i stora drag att vägvalet sa ha stor betydelse och det ska vara en fysisk utmaning för deltagarna. Sträckorna bör vara av varierande längd och alla kontroller behöver inte vara av högsta svårighetsgrad. En del av en långdistansbana kan ha karaktären av medeldistans. Variation av terräng tempo och teknik är också en viktig ingrediens. Det här har varit en del av mitt arbete md banorna.
 
Utmaningen har hela tiden varit att försöka skapa allt det som långdistans ska vara i den terräng som jag de till förfogande. Här fanns ju också en del begränsningar i form av terrängpartier som vi av olika anledningar inte kunde utnyttja. I området skulle det få plats en kvaltävling, A-finalbanorna, banor för B/C-finaler och en publiktävling. Jag bestämde mig från början att A-finalbanorna skulle ha högst prioritet i valet av terräng. Därefter i tur och ordning kvalet, B/C-finalerna och publiktävlingen.
 
Jag försökte hitta ett antal möjliga långsträckor och ett antal möjligheter att knyta ihop dem. I H 21 och D 21 ville vi också erbjuda en varvning på arenan. Jag har försökt att lägga en bana som bjuder på en fysisk utmaning. Efter att ha spanat lite på olika digitala kartarkiv, prata med löpare och tittat på GPS-uppföljningen känner jag att jag till stora delar lyckats. Många har sagt att det var en utmanande bana med olika typer av vägvalsproblem.
 
Efter en relativt enkel inledning i flack terräng kommer den första utmaningen till kontroll 2. Början av sträckan innehåller inga större svårigheter men det gäller att vara noga med var man går upp på den stora höjden. Väl där uppe blir det svår orientering med mycket kartläsning. En del har klarat den svårigheten på ett bra sätt medan andra har gjort stora misstag. Sträckan resulterade också i en ganska stor spridning av löparnas val av väg.
 
 
Nästa intressanta sträck är den till kontroll 6. Sträckan avslutas med en väldigt enkel kontroll i en vägförgrening och beroende på vilket vägval man väljer blir det mycket löpning på väg och stig. När banorna planerades var förutsättningen ganska högt gräs på det som kallas Södra gärdet. Bara ett par veckor innan tävlings slogs gräset och framkomligheten förbättrades avsevärt. På kvalet kom en del löpare i kontakt med andra delar av den här öppna marken. Kanske har det påverkat en del löpare att välja vägen över Södra gärdet och sen runda det stora berget. Ett antal löpare har dock valt att gå över berget på lite olika ställen. Bland det som valt att runda finns olika val i fråga om att avsluta sträckan. En bra spridning av vägvalen blev det i alla fall. De som valde att gå över berget har generellt sett tappat tid på de som valde att runda.
 
 
Innan jag bestämde mig får att avsluta den här sträckan med vägförgreningen har jag testat den på ett antal olika personer och de har gjorts en del tester. Jag har också haft alternativ med kontroller inne i skogen innan vägen. Jag tror dock inte att jag uppnått samma spridning av vägvalen som nu.
 
Tjejernas längsta sträcka kom efter vägpassagen. Här såg jag tre huvudvägval, vänster, höger och rakt på, alla med lite variationer. Rakt på innebär delvis ganska besvärlig terräng och bitvis svår orientering. Vänster innebär en hel del väg/stiglöpning men också kupering som delvis är svår att upptäcka. När man är som högst upp är man cirka 55 meter över havet och springer man hela vägen runt ner till ängen så är man nere på havsnivå för att sen tvingas klättra upp till cirka 40 meter. Höger innebär väg- och stiglöpning och kupering som är lite snällare. Högervägvalet upptäcktes bara av tre löpare varav två medaljörer. Här noterades de snabbaste tiderna men de här löparna hade också högst fart under loppet så det är lite svårt att veta vad de skulle ha resterat på något av de andra alternativen.
 
 
Efter varvning hade jag försökt att skapa en vägvalssträcka i kuperad terräng. är valde dock alla löpare i stort sett samma väg. I slutet av sträckan blev det lite variation, men snabbast var troligen att runda hela vägen runt. Jag har lekt med tanken på om utfallet blivit annorlunda om sträckan kommit tidigare på banan när deltagarna var piggare. Vid sträckans start ställs man som löpare inför en vägg men väl där uppe är det snabb och fin terräng. Troligen skulle jag behöva ha valt en annan utgångspunkt för att få löpare att gå rakt på. Här spökade kvalbanorna för mig som avslutades med kontroller i området. Jag blev låst vid det här alternativet.
 
 
Även till 15:e kontrollen blev det bra spridning på löparna. Även till kontroll 16 och den korta sträckan till kontroll 17 bjöd på ganska stor spridning av löparna.
 
 
På den korta sträckan till 17:e kontrollen fick faktiskt striden om silverplatsen lite liv igen då det norra vägvalet var drygt en halv minut snabbare och det var också en lite enklare kontrolltagning från det hållet.

Balansgång och kompromisser

Att lägga banor till en större orienteringstävling är en balansgång ofta med ett antal kompromisser. Förutsättningarna för SM lång 2015 var ett tävlingsområde med varierad terräng som på många ställen håller en hög klass. Området är genomskuret av vägar, kraftledningar och stigar. Det finns också en hel del öppenmark i området och i kanterna begränsas terrängen av havet. Det finns också en hel del hänsyn som måste tas. Området som ligger öster om Arbottna och heter Ytteräng är ett så kallat Natura 2000-område där vi inte kan vara. Det finns ett litet naturreservat, "Svarta hålet", som ligger i norra delen av kartan. Här finns trampkänsliga växter och här kan vi inte heller vara. Innanför staketet till Musköbasen finns ett relativt stort skogsområde med högt orienteringsvärde. Här får vi inte heller vara.
 
I området finns älg, rådjur, hjort och vildsvin. De behöver plats att gå undan på när löparna kommer farande i skogen. Vi vill i största möjliga mån undvika att trycka ut vilt mot de större vägarna. Vi vill också undvika att djuren ska tryckas ut mot havet och sen "studsa" tillbaka in i tävlingsområdet. Det är svårt att skapa några större viltzoner så det får bli buffertzoner för viltet på några olika ställen. Jägarna vill inte ha någon avdrivning så banstråken måste få hjälpa till med det.
 

Fyra olika tävlingar ska få plats i tävlingsområdet. Först och främst och med högst prioritet är det A-finalerna, det vill säga de banor där det ska koras svenska mästare. Näst på tur och med näst högsta prioritet ska kvaltävlingen ha en plats. Dessa två tävlingar ska så långt som möjligt gå i skilda områden. Det får inte heller finnas några slumpmoment så att någon i något kvalheat ska komma i kontakt med kontroller som används i finalen. Det ska vara lika för alla. Med något litet undantag lyckades det. Undantaget var kontrollen efter varvningen i DH 21. B/C-finaler och publiktävlingen kommer i tredje hand. B/C-finalerna startar tidigt på finaldagen och de ska inte påverka A-finalen. Det innebär att i de delar av området som är gemensamt så ska de allra flesta löparna i B/C-finalerna hinna undan innan löparna i A-finalen kommer dit. Publiktävlingen var enklare eftersom det är en medeldistans och kan gå i samma område som första delen av kvalet.
 
Kännetecknen för en långdistansbana är fysisk utmaning, vägval i fokus, variation i både terräng och orienteringstempo. Området innehåller flera olika typer av terräng så förutsättningarna finns för att kunna skapa omväxling. Banlängderna för de olika banorna varierar från cirka 7 kilometer upp till drygt 16 kilometer. Det innebär att alla banor inte kan utnyttja all terräng.
 
Den stora utmaningen i det här området är att skapa bra vägvalssträckor och några riktigt långa sträckor. De skogsområden som finns styckas hela tiden av av olika terrängföremål som vägar, kraftledningar, ängar och stigar. Passagen av den stora trafikerade vägen är också en utmaning. I ett första skede provade jag med en riktigt lång sträcka som korsade vägen och på så sätt band ihop den södra delen med den norra. Med tanke på trafiksäkerheten valde vi dock styrda vägpassager för både kval och final. Här kunde vi ha viss bevakning utan att har några befogenheter att stoppa trafik. Här kunde vi också ha vätska och onlinekontroller.
 
För att skapa omväxling var det några områden som jag gärna ville använda till så många klasser som möjligt.
 
 
Det här är ett svårt område med mycket kartläsning och en hel del kupering. På sina ställen är sikten nedsatt och det gäller för löparna att var noggranna.
 
 
Det här området har en annan karaktär. Snabblöpt men med delvis dålig sikt. Förmågan att hålla riktningen blir viktigare och terrängstrukturerna är inte lika tydliga som på andra ställen i området.
 
 
Ett annat område som jag ville utnyttja innehåller flera delar med sämre sikt och många liknande terrängföremål. Kuperingen är ganska måttlig men det gäller att vara noggrann och ha en tydlig strategi.
 
 
Det fjärde området innehåller höga berg med mycket kupering. Här finns förutsättningar att skapa vägval. Här finns också ett mindre naturreservat som innebär begränsningar i form av ett förbjudet område.
 
Det fanns ytterligare några områden som jag vill utnyttja på ett eller annat sätt. Utmaningen är att knyta ihop de olika områdena på ett bra sätt och skapa vägvalssträckor med flera tänkbara alternativ. All de här områden väljer jag att spara till A-finalbanorna. Det innebär att kvalet hänvisas till övriga delar av kartan. Redan tidigt förstår jag att kvalet kommer att bli lite lättare. Jag förstår också att flera av vägvalsalternativen kommer att innebära en hel del stig- och väglöpning.
 
Att skapa vägvalssträckor är en balansgång. Om sträckan är lite felavvägd kommer några av det tänkta vägvalssträckorna inte att användas. Samtidigt ville jag ha några längre sträckor i alla klasser. Det kan också handla om att tvingas dra en lång sträcka genom ett område med mycket kartläsning utan egentligen utnyttja det annat än till kartläsning längs ett av vägvalen, oftast rakt på-alternativet. Här nedanför är en sträcka från D 20-banan som den blev och som den skulle kunna ha blivit om man styckat sönder den.
 
 
En rad bra orienteringssträckor men inga vägval mer än i begränsade stråk intill strecket. Det blir då mer medeldistanskaraktär på banan och det är ju en annan tävling. Hur det blev? Ja, det ska jag försöka ge mitt svar på i nästa inlägg.

Det började för 30 månader sen

Att förbereda för ett SM i orientering är en lång process. De första arbetsinsatseran gjorde jag i början av 2013, för två och ett halvt år sen. Planen var då att kunna utnyttja området på kartan här nedanför. Det är ett drygt 30 kvadratkilometer stort sammanhängde skogsområde. Det är för det mesta mycket fin terräng och det gränsar i norr till Tyresta nationalpark. Delar av området ligger i ett naturreservat. Kartan var i stort sett färdig och inte använd men i behov av lite revidering. Det första insatserna handlade om att springa igenom området för att få en uppfattning om karta och terräng.
 
 
Jag började också att titta på hur området skulle kunna utnyttjas på ett bra sätt för att få till alla delar i tävlingen. Det finns flera olika alternativ till arena. Ganska snart stod det klart att arenan skulle hamna på någon av ängarna i den nordöstra delen.
 
Ganska snart stod det också klart att överenskommelsen med den största markägaren inte på något sätt var självklar. Arbetet fortsatte och planerna började bli mer konkreta. En idé som började ta form gick ut på att samlingsplatsen för kvalet skulle vara i Tyresta By där deltagarna skulle samlasför att se gå till start en bit utanför nationalparken. För de kortare banorna skulle de i princip bli raka spåret till arenan, självklart med lite variation och riktningsändringar. Finalen skulle då gå i den sydöstra delen av området.
 
Ett annat alternativ som vi samtidigt jobbade med var att kunna använda mer terräng norrut. Det skulle dock förutsätta att vi fick möjlighet att springa genom en liten bit av nationalparken. Tanken var att inte ha några kontroller i parken utan bara passera med en långsträcka för respektive klass. Vi fick inte tillstånd till det och då försvann det alternativet.
 
Senvåren 2014 stängdes dörren till det här området definitivt, faktiskt utan att vi ens fick möjlighet att prata med anda än ombud för markägaren. Nu började ett intensivt arbete med att försöka hitta andra alternativ. Det var mycket att väga in. Självklar var markägarförhållandena viktiga men även status på befintliga kartor. Det började bli ont om tid för kartritningen. Av olika anledningar föll alternativen ifrån ett efter ett tills det bara återstod ett. Det som återstod var Muskö.
 
Diskussioner med berörda markägare startade. Den största markägaren är Fortifikationsverket och förutom dem var det ytterligare fem sex privata markägare. De privata markägarna var positiva och vi säkrade plats för en arena. Handläggningstiden för den stora markägaren var dock betydligt längre. Här fick vi chansa lite och kartritningen startade i september 2014, ungefär ett år innan tävlingen. Den gamla kartan var dock så pass bra att banläggningen kunde börja på ett bra sätt. I slutet av 2014 fick vi OK även från Fortifikationsverket och i början av 2015 var kartritningen av det som behövdes för genomföra tävlingen klar. Nästa avsnitt kommer att handla om själva banläggningsarbetet.

Final - lite bilder

 
 
 
 

Snart kommer även lite analyser och kommentarer.

Kval - lite bilder

Kvalet är avklarat och det är nu klart vika som ska springa i A-finalerna. På slutet av banorna sprang alla över en hedliknande igenväxande äng. Trots att det ser enkelt ut så bommades det en hel del på slutet.
 
 
 
 
 

Bara timmar kvar

Nu är det mesta på plats både i skogen och på arenan. Alla kontroller ute i skogen är på plats. Alla tält för serveringar, tävlingsadministration, information och resultat är på plats. I ett tält finns stora skärmar där resultaten kommer att ticka fram. På söndag ska man också kunna följa löparna i H 21 och D 21 via GPS-trackning på skärmarna.Här är en översiktsbild över arenan.
 
 
Vackra vyer väntar från arenan. Det är torrt och fint utom på en liten fläck. Det kommer att vara nära till det mesta på arenan.
 
 
Från speakertribunen kan man överblicka hela arenan. Parkeringen är på den öppna ytan bakom tälten och duschen ligger 150 meter utanför bilden till vänster.
 
 
Vid målstämplingen bjuder vi på en regnbågsskärm, en symbol för att alla får var med.

Kontroller med havsutsikt

En ny heldag i skogen. Nu är ungefär 80 procent av kontrollerna på plats. I morgon, onsdag, blir det en vilodag från skogen med ordinarie jobb istället. Ska försöka att vila lite också. Jag har drabbats av en rejäl förkylning och det känns inte som den bästa tajmingen. Det är dock inget jag kan göra något åt i nuläget så den får bota sig själv eller vänta till nästa vecka.
 
Nu när skärmarna börjar komma på plats ser man kontrollpunkterna på ett lite annat sätt. På många ställen är det väldigt vacker natur där skogen och havet möts. Många av kontrollerna har havsutsikt.
 
 
Här är en av alla kontroller där man kan skymta havet, i det här fallet i horisonten uppe till vänster. Jag njuter hela tiden när jag får vara ute i skogen. Jag tror att även om du ska tävla i helgen kan du kasta en blick på utsikten vid några tillfällen och njuta du också.

Nedräkning

Nu är det mindre än en vecka kvar och förberedelserna går in i slutskedet. Alla kartor har kommit från tryckeriet och nu i kväll har alla kartorna stoppats in i plastfickor. Både banpåtrycket och karttrycket var bra och alla banor stämmer med filerna i banläggarstödet. I dag var faktiskt första gången som någon annan i föreningen såg banorna. Det har varit total sekretess eftersom flera i föreningen kommer att vara med och tävla. Som banläggare har jag använt mig av ett antal andra personer utanför föreningen som bollplank. Även publiktävlingens kartor är utskrivna och klara. På onsdag kommer de kartorna att plockas.
 
I dag har utsättningen av kontrollerna startat och en hel del kontroller är nu på plats. Arbetet fortsätter i morgon. På onsdag blir det en vilodag från skogen men på torsdag och fredag sätts de sista kontrollerna på plats. Här är några av kontrollerna som nu väntar på att löparna ska komma.
 
 
 
 
Efter gårdagens regn var det en hel del vatten på några ställen.

Stolpar på plats

Arbetet inför SM lång 2015 går nu in i slutskedet och det är många bitar som nu faller på plats. I skogen börjar man kunna märka att något är på gång. Ett antal stolpar där det senare ska sitta en kontrollskärm och stämplingsenheter är på plats i skogen.
 
 
 

Bra väder

Väder är något som vi alltid diskuterar, oavsett om det är varmt, kallt, regnigt, soligt, så har vi alltid något att säga om vädret. Om det är något som vi inte kan påverka så är det vädret. Det är som det är och vi måste anpassa oss. Hur vädret blir den 12 och 13 september i år är ingen som vet ännu. Vi som ska arrangera och du om ska springa SM lång kan bara hoppas på bra väder. För någon kanske bra orienteringsväder är soligt och varmt medan någon annan vill ha mulet och svalt.
 
De senaste dagarna har det i alla fall varit bra väder för att sitta inne en stund och lägga sista handen vid alla banor. I går fick jag den sista (?) versionen av kartan. Den ska nu bara få förbundets godkännande. Utifrån den sista versionen av karta är nu i stort sett alla banor spikade. Det återstår fyra kontrollpunkter som på något sätt berörs av de sista förändringarna. Just nu sitter jag och klipper ringar och sammanbindningslinjer så att du som tävlande ska kunna se alla viktiga detaljer. Så här ser det ut när ringar och linjer är klippta på en bana. Just den här banan är inte från SM lång men visar ändå hur det ser ut.
 

Intensivt arbete

Just nu pågår ett intensivt arbete. Kartan går igenom en sista justering. Vid banläggningen och vid kartkontrollen har vi upptäckt några saker som behöver justeras. Eftersom en del av kartritningen genomfördes med lite snö på marken så gör vi en extra koll på de otydliga stigarna. Nu är det också en hel del växtlighet så det kan också innebära en del justeringar.
 
 
I en del av området så har man gallrat skogen och som vanligt lämnar skogsmaskinerna en hel del spår efter sig. Även här behöver kartan justeras.
 
 
På arenan är gräset slaget en första gång och ligger nu fint i paket på ängen. Just här ska bilarna stå parkerade. Planen är att gräset ska slås en gång till innan bilarna börjar rulla in på parkeringen.
 
 
Bankontrollanten har besökt alla kontroller och nu görs de sista justeringarna på banor och kontroller. En del småsaker justeras som vilken sida kontrollskärmen sitter på, höjden på några stenar och några kontrollpunkter som av någon anledning är mindre lämplig.
 
Vi har träffat representanterna för jägarna och kommit överens om hur vi ska hantera viltet. I området finns bland annat rådjur, älg, vildsvin och dovhjort. Banstråken är godkända av jägarna. Till sist ännu en bild med utsikt.
 
 

Scenarioövning

Vad gör vi om all el försvinner från arenan klockan 10:35 på tävlingsdagen? Vad gör vi om det finns en skadad löpare vid kontroll 58? Vad händer om TV 4 plötsligt kommer ut på tävlingsarenan och vill göra ett reportage? I går genomförde vi en scenarioövning där en 50-tal olika händelser diskuterades och en handlingsplan upprättades. De flesta huvudansvariga funktionärer var på plats och täckte in de flesta delar av arrangemanget. Ibland behöver man klia sig i huvudet en stund innan man kommer på en bra lösning på problemet.
 
 
 
Som banläggare har jag naturligtvis en viktig roll att förutse och förebygga att det inträffar fel. Det finns en checklista med ett antal olika punkter för att kontrollera. Det är exempelvis kontrollpunkter, kartan, kontrollställningar, utsättning, hästhagar, hjortar, vildsvin havsörnar och mycket annat.
 
Apropå hjortar och vildsvin så träffade representanter för jakträttsinnehavaren i torsdag. Vi är nu överens om att de planerade bansträckningarna är OK. Det finns hänsynsområden och buffertzoner för viltet. Muskö är lite speciellt på det sättet att det är nära till havet och strandkanten på många ställen. Det gäller därför att se till att djuren har en möjlighet att komma undan utan att gå ut i vattnet. En del djur gillar inte vatten och kanske vänder tillbaka in i tävlingsområdet.
 
Det är inte bara karta och kontrollpunkter som ingår i banläggningsuppdraget. Det är en mängd andra frågor att ta ställning till.

Kartkontroll

I måndags kväll gjordes en kartkontroll på SM-kartan på Muskö. Bland annat har vi diskuterat redovisningen av gult i skogen. Vi har också tittat allmänt på kartan och noterat en el som vi sett. Det är lite småfix kvar men inga stora saker. Vi kommer att försöka få den lite mera lättläst på några ställen. Generellt kan man säga att kartan håller hög klass och den redovisar terrängen på ett bra sätt. Dessutom är det ju inget fel på terrängen.
 
 

Allt på plats (nästan)

I dag har jag markerat de sista kontrollerna ute på Muskö. I alla fall nästan. En kontroll glömdes bort en av gångerna jag var på ön. Den återstår att besöka. Kontrollerna ska användas på kvalet, A-finalerna, B- och C-finalerna och publiktävlingen. Totalt är det över 170 kontroller i skogen. Totalt har det blivit lite drygt 12 timmar i skogen. Som flera gånger förut var kameran med.
 
 

För första gången kan du få se två av kontrollpunkterna som nu är markerade. Den övre är en punkthöjd och den undre en sten. De ska användas vi någon av de olika tävlingarna under SM-helgen. I praktiken är det ju fyra olika tävlingar. En av dem, kvalet, avgörs på lördagen. På söndagen är det tre olika tävlingar som avgörs. Först ut är B- och C-finalerna. Därefter startar publiktävlingen och till sist A-finalerna som ska avgöra vilka som åker hem med SM-medaljer.
 
Jag bjuder också på två terrängbilder från dagen pass i skogen. Så här ser det ut på några ställen i skogen. Det är fin och öppen tallskog med öppna och mossklädda hällar.
 
 
 
Självklart kommer en bild på utsikten. Ett nytt berg, ny utsikt.
 

Träning 21 maj

I år arrangeras några av SM-tävlingarna i orientering i Stockholm. Natt-SM är redan avgjort och till hösten är det dags för lång, medel och stafett. I klubben ska vi arrangera SM-lång. Den här veckan är det SM-relevant träning som gäller. På Gålö finns två olika SM-träningar och Gålö är granne till Muskö där SM lång avgörs. Terrängen är bitvis ganska lik. Träningen den här veckan är lite speciell då det är en kontrollplockning med många kontroller i sluttningar. Hela träningen går på en avlång höjd där sydsluttningarna ofta är detaljrika och sönderskurna. De är branta och ibland svårt att ta sig fram. Norrsluttningarna är ofta branta men detaljfattiga och ofta lite lättare att ta sig fram. På kartan kan du se en del av banan.
 
 
Uppe på höjderna är det oftast fin terräng och ganska lättlöpt även om det ibland är ganska stark kupering även där. Liknande terräng finns även i området för SM lång. Det är ganska typisk terräng för många öar i den södra delen av Stockholms skärgård och även Södertörns kustterräng.
 
Samlingen är klockan 18:00 i den södra delen av den stora parkeringen vid Skälåker på Gålö. Tänk på att du kan behöva betala P-avgift för att parkera. Skälåker är den stora badplatsen på Gålö.
 

Många timmar blir det

För tredje dagen i rad har jag varit ute på Muskö för att märka upp kontroller. Totalt har det blivit 8 timmar i skogen. Trots det återstår några kontroller och kanske ytterligare en och en halv timma i skogen. Det som återstår är kontroller som ska användas vid kvalet och vid publiktävlingen. Det är för det mesta fint i skogen och det kommer att gå fort men det gäller naturligtvis att hålla koll och gå rätt. Lite mer utsikt har det också blivit och en fikastund på en klippa nere vid vattenbrynet.
 
 
 
 
I dag fick jag även uppleva en hagelskur. Muskö levererar omväxling.

Under ytan

Förberedelserna inför årets SM lång fortsätter. I dag är ett nytt gäng kontroller besökta, godkända och uppmärkta. Några är lite flyttade och justerade på grund av omgivningen runt kontrollen. Har också sprungit på lite nya gallringar. Nu gäller det att överväga om kartan behöver justeras eller inte.
 
På Muskö finns det mycket skog men det är aldrig långt till havet och en fantastisk utsikt över Stockholms södra skärgård. Som deltagare på SM kommer du att ha många möjligheter till att ta del av utsikten, om du har tid. Om du inte har full fokus på att lösa orienteringsproblemen kan du höra vågorna slå in mot stranden. Har du tur kanske du kan få se havsörnen sväva ovanför dig. För säkerhets skull kommer här ett par bilder på utsikten.
 
 
 
När tävlingsdagen kommer och du ska åka ut till Muskö kommer du att åka genom den tre kilometer långa tunneln. Den byggdes under början av 1960-talet och var de första åren bara öppen för militär trafik. I slutet av 1960-talet öppnades tunneln även för civil trafik. När du åker in i tunneln sluttar det brant ner tills du är på botten. Då är du cirka 70 meter under havsbotten. Sen sluttar det nästan lika brant uppför. Så här ser det ut på botten av tunneln.
 
 

Stor variation

Arbetet med banorna till höstens SM lång har nu gått in i en ny fas. De trettio första kontrollerna är nu rekognoserade och uppmärkta. Det mesta såg ut som förväntat men det blev några mindre justeringar på ett par ställen. Hemma vid skrivbordet ser man ju inte den vresiga enbusken som effektivt stoppar alla som vill fram till stenen som var tänkt som kontrollpunkt. Nu får det bli en höjd i stället.
 
Trots att jag bara rörde mig i ungefär en tredjedel av tävlingsområdet var variationen i terrängen stor. Det var alltifrån i stort sett helt platt till stark kupering. Framkomligheten var dock bra i stort sett hela tiden. Här är två bilder från terrängen. Det är bara några hundratal meter mellan platserna.
 
 
 

Tidigare inlägg
RSS 2.0